INFORMACJE

Polityka
prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez stronę www.pourazierdzenia.pl (dalej zwana „Stroną”).

Administrator

Administratorem Strony jest Fundacja Moc Pomocy z siedzibą we Wrocławiu (51-354), ul. Litewska 2 lok. 68, nr KRS: 0000769935, posiadającą nr NIP 895-220-23-24 oraz nr REGON 382548213, zwana dalej „Administratorem”.

Z Administratorem można kontaktować się:

  • pod adresem korespondencyjnym: ul. Litewska 2 lok. 68, 51-354 Wrocław,
  • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@fundacjamocpomocy.pl,
  • pod numerem telefonu: 881 035 005.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod ww. adresem do korespondencji oraz pod adresem e-mail: iod@fundacjamocpomocy.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe podane w formularzach zgłoszeniowych.

Podane w ten sposób dane są przetwarzane w następujących celach:

1.      podjęcia kontaktu na wskazane przez Państwa dane za pośrednictwem formularza kontaktowego (przetwarzany jest podany numer telefonu) – dane te są przetwarzane w celu wykonania naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

2.      objęcia programem Po Urazie Rdzenia (przetwarzane są podane przez Państwa dane w formularzu zgłoszeniowym) – dane te są przetwarzane w celu realizacji usługi jaką jest objecie programem Po Urazie Rdzenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w ww. celu znajdują się w regulaminie Programu Po Urazie Rdzenia);

3.      analitycznych za pomocą narzędzi takich jak Google Analytics – dane te są przetwarzane w celu wykonania naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Ponadto, odwiedzając Stronę, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres IP (adres internetowy, który informuje o komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik). Adres IP może wskazywać następujące dane: obszar geograficzny jak kraj i miasto, gdzie może znajdować się urządzenie, z którego korzysta Użytkownik Strony, ścieżkę zwiedzania Strony oraz dane Państwa przeglądarki.

Powyższe dane są pozyskiwane automatycznie, chyba że zostaną one przez Państwa zablokowane poprzez zablokowanie cookies w przeglądarce.

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać dane pozyskane przez formularze kontaktowe nie dłużej niż 1 miesiąc od ich otrzymania, a następnie przez okres podejmowania kontaktu. Jeżeli pojawi się inny cel do ich dalszego przetwarzania, zostaną Państwo o tym poinformowani.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskane ze Strony są przekazywane jedynie podmiotom świadczącym usługi informatyczne i hostingowe oraz usługi marketingowe.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych.

W celu wykonania ww. praw, proszę o kontakt pod adresem e-mail:  biuro@fundacjamocpomocy.pl.

Ponadto, jeżeli przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wtyczka do portali społecznościowych

Na Stronie znajdują się linki do portali społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani na danym portalu społecznościowym w trakcie odwiedzania Strony, może dojść do przekazania portalowi społecznościowemu informacji dotyczących sposobu korzystania ze Strony. Funkcje przypisane poszczególnym linkom prowadzącym do portali społecznościowych, w szczególności te, które odpowiadają za przekazywanie portalom informacji oraz danych osobowych aktywują się dopiero w wyniku kliknięcia w dany link. Wówczas może dojść do uruchomienia tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in), przez co dojdzie do przekazania informacji o odwiedzeniu Strony oraz zapisania tego faktu na Państwa koncie w portalu społecznościowym, do którego przejdą Państwo ze Strony.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby dane zostały przesłane do portalu społecznościowego, proszę nie klikać na linki tych portali. Jeżeli nie chcą Państwo, aby dostawca portalu społecznościowego powiązał witrynę na tym portalu z profilem, należy wylogować się z portalu społecznościowego.

Pliki cookie

W momencie wywoływania strony internetowej sporządzane są tzw. pliki cookies, są to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w Twojej przeglądarce. Są to sesyjne pliki cookie. Takie pliki cookie są ważne tylko przez czas trwania sesji przeglądarki i nie są przechowywane na stałe, ale są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. W plikach cookie nie są zapisywane żadne dane, które można przypisać bezpośrednio do Twojej osoby. Zawartości plików cookie nie są również łączone z danymi osobowymi, ale pozostają pseudonimizowane (dane są bezpośrednio przypisywane tylko do losowo generowanego identyfikatora).

Te pliki cookie są używane do przetwarzania żądań Twojej przeglądarki wystosowanych względem naszej strony internetowej i są przypisywane konkretnemu użytkownikowi, np. jakie treści już wywołałeś lub produkty umieszczone na liście obserwowanych. Dane przechowywane w plikach cookie służą do oceny korzystania z naszej strony internetowej i jej optymalizacji, a także do realizacji listy obserwowanych, tzn. realizowania uzasadnionych interesów.

Możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, możesz w każdej chwili przeglądać zawartość plików cookie i usuwać je. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, możesz w pewnych sytuacjach nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Internetowe narzędzie do analizy statystyki Strony – Google Analytics

Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie. Informacje o korzystaniu z tej strony, zawarte w plikach cookie, a dotyczące korzystania ze strony, wysyłane są na serwer Google do USA i tam zapisywane. Twój adres IP zostanie przez Google wcześniej skrócony, dotyczy to obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA dociera cały adres IP, podlega on tam jednak natychmiastowemu skasowaniu. Adres IP, przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach działalności Google Analytics nie ulega połączeniu z innymi danymi Google.

Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje do oceny aktywności strony w sieci, sporządzenia raportów z aktywności strony dla użytkownika strony oraz realizacji na rzecz administratora strony internetowej innych usług, związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu.

Możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, możesz w każdej chwili przeglądać zawartość plików cookie i usuwać je. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, możesz w pewnych sytuacjach nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Ponadto mogą Państwo zablokować zapis danych, wytworzonych przez cookie, a dotyczących korzystania ze strony przez Państwa (wraz z Państwa adresem IP) przez Google oraz dalsze przetwarzanie tych danych przez Google , poprzez załadowanie wtyczki, dostępnej pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie Opt-Out, który uniemożliwi przyszłe gromadzenie Twoich danych podczas odwiedzania tej strony internetowej: Dezaktywowanie Google Analytics

Więcej informacji na temat Warunków korzystania z usługi Google Analytics i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl

Potrzebujesz wsparcia?

Dołącz do naszego projektu

Jesteś osobą po urazie rdzenia? Skontaktuj się z nami
i sprawdź jak możemy Ci pomóc. Tylko synergia w działaniu umożliwi efektywny i szybki powrót do samodzielności.