POKAŻ, ŻE PO URAZIE RDZENIA MOŻNA ŻYĆ NORMALNIE

Asystenci Wsparcia

Doświadczenie, które pomaga

Uraz rdzenia kręgowego powoduje nieoczekiwaną utratę sprawności ruchowej, która wpływa zarówno na ciało, jak i psychikę. Nierzadko prowadzi do istotnych zaburzeń emocjonalnych i bywa przyczyną depresji. Związane jest to z koniecznością zmiany trybu życia, przekwalifikowania wartości oraz podjęcia walki o samodzielność przez osobę, która tego doświadczyła.

Istotą projektu Asystenci Wsparcia jest pomoc osobom po przebytych urazach rdzenia w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, która nie musi przecież ograniczać. Podstawą jest jednak odpowiednia wiedza na temat przebiegu poszczególnych etapów, ich akceptacja i zrozumienie. Taką właśnie wiedzę posiadają osoby, które drogę do samodzielności już przeszły, a które chciałyby swoim doświadczeniem pomóc innym, wymagającym wsparcia i motywacji do dalszego leczenia osobom.

Kim jest Asystent Wsparcia

Zapraszamy do projektu wszystkie osoby po przebytych urazach rdzenia kręgowego, które dzięki własnej determinacji lub przy wsparciu innych, przeszli drogę od operacji do możliwie największej sprawności i pragną tę wiedzę propagować.

Asystenci Wsparcia wiedzą z jakimi trudnościami i przeszkodami borykają się osoby na wczesnym etapie choroby. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, z jednej strony mogą znacząco wpłynąć na postrzeganie własnej osoby, oferując niezwykle istotne wsparcie psychiczne. Z drugiej natomiast być dowodem na to, że przebyty uraz nie musi być przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu, podejmowaniu aktywności społeczno-zawodowej, czy uprawianiu sportu.

Celem działalności Asystentów Wsparcia jest więc pokazanie, że aktywne życie po urazie rdzenia jest możliwe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zostań Asystentem Wsparcia

    Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Programu Po Urazie Rdzenia i przyjęłam/em do wiadomości jego postanowienia.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora (Fundację Moc Pomocy) moich danych szczególnej kategorii, a mianowicie danych dotyczących stanu zdrowia, celem przystąpienia do projektu Po Urazie Rdzenia.
    Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych oraz danych dot. stanu zdrowia do Bartosza Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rehacompleks Bartosz Kaczmarek (ul. Litewska 2 lok. 68, 51-354 Wrocław) celem przedstawienia oferty.